วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงรักประชาชน The King of Giving

ความดีบางครั้งจะดูมาช้าแต่ไม่เคยสาย

การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ แม้จะใช้เวลา 30 ปีก็ตาม..

พิษภัยและที่มาของโรคจากอาหาร

เกษตรพอเพียงไร่แสงเดือนสิริกุล

            ทีมงานดีเจและศูนย์โนอาห์มีโครงการทำสื่อแนะนำ สนับสนุนวิถีชีวิตพอเพียง แนวทีวีชุมชน ให้เข้มแข็ง ก้าวหน้าพัฒนาต่อไป โดยจะทำรายการชื่อว่า ที่นี่ท่าตะเกียบ และมีแนวเรื่องต่าง ๆเช่น เกษตร อาชีพ ท่องเที่ยว สุขภาพ ตัวอย่างที่ดีในชุมชนมานำเสนอ..

 

ตอนที่ 2

 

ที่นี่ท่าตะเกียบ ตอนเกษตรลูกทุ่งลุงเขากล้วยไม้ 1

ที่นี่ท่าตะเกียบ ตอนเกษตรลูกทุ่งลุงเขากล้วยไม้ 1